Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Lidmaatschap Netwerk Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

 
Het lidmaatschap houdt in:
twee keer per jaar een AGN-café, netwerkbijeenkomst voor leden;
twee keer per jaar een ledenvergadering;
interne workshops om elkaar en elkaars werk te leren kennen;
samenwerking met behandelaars van dezelfde en/of andere disciplines;
opname op deze website;
jaarlijkse evenementen en workshops;
gezamenlijke vertegenwoordiging naar (gemeentelijke) organisaties en bedrijven.
  
De jaarbijdrage bedraagt € 30,-- per persoon, ook wanneer meerdere mensen uit hetzelfde bedrijf lid worden. Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 08 TRIO 0379 5214 15 t.n.v. J.G.H. Fassotte en/of I.H.C. Creutzburg.
Daarnaast waarderen wij een actieve persoonlijke bijdrage in bijvoorbeeld activiteiten- of PR-commissie.
 
Lid worden
Wil je je aanmelden, dan ben je natuurlijk van harte welkom! Klik op deze link voor het aanmeldformulier. Deze is online in te vullen en te versturen.