Gezond en wel zijn

Gezond en wel zijn

 
Zoals ook in het artikel 'Alternatieve Geneeswijzen' op de home-pagina is te lezen, is het belangrijk om een goede balans te houden tussen de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele lagen van ons bewustzijn. Deze balans ligt voor een ieder anders en zal in de loop van ons leven zeer waarschijnlijk ook verschuiven. Waar in sommige delen van ons leven bijvoorbeeld het lichamelijke of emotionele erg belangrijk is, zal daar de prioriteit liggen. Wellicht dat in andere delen van ons leven het belangrijker is om vooral aandacht te schenken aan mentale zaken of spirituele. Het is allemaal goed. Er is geen algemene balans die voor iedereen geldt. Als er al een stelregel zou zijn, dan ben jij de enige stelregel: wanneer jij je goed voelt, is de balans goed. Voel jij je niet goed, is de balans niet goed. Wanneer de disbalans aan blijft houden, word je ziek.
 
Dit artikel hebben we bewust 'gezond en wel-zijn' genoemd en niet 'ziektepreventie', vanwege de focus. Wanneer jij je richt op gezond zijn en wel zijn, en dus op welzijn, dan ligt daar je aandacht en je focus. Wanneer jij je richt op ziektepreventie, dan ben je vooral bezig met niet ziek te worden. Vergelijk het maar met het glas dat half vol kan zijn of half leeg, al naar gelang je focus.
 
Een aantal zaken zijn belangrijk om de balans goed te houden en dus ziekte te voorkomen:
  1. gezond voedingspatroon;
  2. goede verhouding tussen (geestelijke) spanning en ontspanning;
  3. goede verhouding tussen lichamelijke beweging en rust;
  4. verwerking van emotionele en mentale belasting.
Deze vier zaken worden achter de link verder uitgelegd. De methoden en de behandelaars die deze geven, staan daar ook vermeld.
 
Herstel na ziekte
Naast het feit dat deze vier aspecten dus aan de basis liggen van een goede gezondheid, kan ook worden gezegd dat ze meehelpen bij het herstel na ziekte. Wanneer het lichaam al ziek is, dient in eerste instantie de hulp van regulier geneeskundigen worden ingeroepen. Daarnaast kan worden gekeken naar de stand van zaken van deze vier aspecten. Wanneer enkele of alle van deze vier weer opnieuw in balans worden gebracht, zal dit het zelfgenezend vermogen en dus het herstel van het lichaam bevorderen. Reguliere behandelingen slaan sneller aan en werken efficienter.