Geschiedenis

kruidenolieMomenteel is er een scheiding tussen de reguliere geneeswijzen en de alternatieve geneeswijzen. Jammer is dat wel, want reguliere geneeswijzen komen voort uit de ‘alternatieve manieren van genezen’. Alternatieve geneeswijzen zijn immers eigenlijk de natuurlijke, oeroude manieren van genezing. Dat wil zeggen, in samenwerking met en voortgekomen uit de natuur, en kijkend naar de gehele persoon.
 
Een paar eeuwen geleden haalden we nog alles uit de natuur. We keken naar de sterren en we keken naar de maatschappelijke context. Nog verder terug waren de mensen in China heel goed in staat om mensen te genezen met acupunctuur en Chinese kruiden. Ook Indianen, Aboriginals en andere natuurvolkeren kunnen prima leven in samenwerking met de natuur. Er kwamen barbiers, die ook kiezen trokken en deden aan aderlaten. Hieruit zijn de huidige tandartsen en chirurgen voortgekomen. We hadden vroede (wijze) vrouwen, die vrouwen hielpen bij de bevallingen; hieruit zijn de huidige verloskundigen en gynaecologen voortgekomen. Ook de apothekers haalden hun geneesmiddelen uit de natuur. Tegenwoordig worden natuurmiddelen chemisch nagemaakt.
 
Pas na 1800 hebben de reguliere geneeswijzen een enorme vlucht genomen, maar dat is voor een groot deel ook te danken aan de betere hygiëne. We ontdekten bacteriën en dat we beter onze handen konden wassen, want dat we elkaar met die beestjes besmetten. Ook legden we rioleringen aan en deden witte jassen aan. We ontdekten pas 80 jaar geleden (!) dat een schimmel andere bacteriën konden opeten en pasten deze penicilline overal op toe.
 
Ook gingen we steeds meer stukjes van ons lichaam afsplitsen en ons hierin specialiseren. We weten steeds meer van steeds minder. Heel veel mensen hebben daar een weerzin tegen gekregen. Ook het feit dat er niet verder wordt gekeken dan alleen maar het fysieke stuk van ons mens-zijn, stuit steeds meer mensen tegen de borst. Zelfs de WHO geeft toe dat "gezondheid een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek" is.
 
En daarnaast komen we er steeds vaker achter dat ook reguliere geneeskunde niet altijd de gewenste gezondheid geeft. Het is goed dat we nog steeds ontdekkingen doen en ons verder ontwikkelen, maar om daarom al het goede wat er al was, af te doen met ‘alternatief’ is eigenlijk wel vreemd.
 
We leven echter in deze tijd en moeten het doen met de huidige normen en waarden en dus noemen we de genezers, coaches en therapeuten die niet (alleen) mee willen doen of zich niet willen conformeren aan de huidige  ‘reguliere’ manier om tot gezondheid te komen ‘alternatief’.
 
Ons streven is om ‘onze’  manier van kijken en handelen te laten zien aan iedereen en dus ook aan de reguliere manier om gezond te worden en tot een bewustwording en samenwerking te komen met iedereen en dus ook de mensen die de  ‘reguliere’ manier om gezond te worden, nastreven.