Alternatieve Geneeswijzen

Uitgangspunt van de alternatieve genees- en behandelwijzen is dat de mens meer is dan zijn lichaam. De mens is een energetisch wezen mèt een lichaam. Dit energetisch wezen, dat in ons lichaam huist, bestaat uit emotionele, mentale en spirituele lagen. Deze drie lagen horen in balans te zijn met de vierde laag, het lichaam.
 
Balans en onbalans
Deze balans dienen we te onderhouden door middel van o.a. de juiste hoeveelheid en kwaliteit van voedsel, beweging, verhouding tussen spanning en ontspanning, de verwerking van emotionele en mentale uitdagingen. Wanneer één of meerdere van deze gebieden te lang in onbalans raakt, ondervinden we scheurtjes, blokkades, stress, fysieke ongemakken. Wanneer deze onbalans chronisch of blijvend wordt, ontstaan er blokkades en complexere fysieke problemen.
 
Onbalans start altijd in de energetische lagen. Wanneer we de onbalans daar niet kunnen oplossen, verdicht het probleem zich en komt het tot uiting in de fysieke laag van ons wezen. Dan is ons lichaam ‘ziek’, zoals we het dan noemen. Pas wanneer ons probleem zich op deze manier aan ons gepresenteerd heeft, gaan we er –veelal in de westerse wereld- mee aan de slag. Dat betekent dus ook dat wanneer we de onbalans in de energetische lagen kunnen transformeren, zodat balans zich wederom kan manifesteren, de verdichting tot lichamelijke ziekte niet meer nodig is.
 
Alternatieve genees- en behandelwijzen
Alternatieve genees- en behandelwijzen zien de gehele mens, het energetisch wezen inclusief zijn lichaam. Deze behandelaars kijken niet alleen naar het symptoom, maar zoeken naar de oorzaak. Wanneer de oorzaak is verholpen, verdwijnen òfwel de symptomen vanzelf òfwel kunnen ze dan pas definitief worden aangepakt. Veelal is ook het zelfhelend vermogen, dat in elk wezen aanwezig is, door de behandeling versterkt, wat ook bijdraagt aan het versneld herstellen van fysieke symptomen. In vergelijking met reguliere geneeswijzen hebben alternatieve behandelwijzen meer handvatten om symptomen definitief te transformeren uit alle lagen van ons wezen.
 
Verschuiving van prioriteiten
Het lichaam inclusief de energetische lagen, geven signalen af, vóórdat ziekte zich manifesteert. De mens van tegenwoordig kent deze signalen over het algemeen niet meer. Òf ze worden wel opgemerkt, maar afgedaan als onbelangrijk. We hebben namelijk geleerd dat we pas hoeven/mogen ingrijpen, wanneer iets waarneembaar is in het lichaam. Dat herstel dan veel langer duurt en soms zelfs onomkeerbaar is, wordt geaccepteerd. Bovendien legt de maatschappij ons op dat alleen lichamelijke ziekten acceptabel zijn om thuis te blijven. Het verwerken van emotioneel en mentaal heftige situaties of het herstel van een te strak gespannen spanningsboog is niet belangrijk genoeg om ziek thuis te melden of passief te zijn. ‘Actief zijn’ is de norm. Doordat de prioriteit bij ‘actief’ is gelegd en ‘passief’ onwaardig wordt bevonden, is ook –bij ziekte- de balans naar de fysieke lagen verschoven ten koste van de drie energetische lagen. Daardoor reageert de mens vaak pas op ziekte wanneer het aantoonbaar is in het lichaam.
 
Dan kan het echter (bijna) te laat zijn. Soms is een lichamelijke ziekte al zover gevorderd in het lichaam, dat een direct fysiek ingrijpen noodzakelijk is door bijvoorbeeld het chirurgisch weg laten snijden van een tumor of het ondergaan van een chemokuur. Omdat het tijd kost, om een lichamelijke ziekte energetisch om te turnen of te transformeren en diezelfde ziekte het lichamelijk functioneren al dermate kan hebben verstoord, dat deze tijd er niet meer is, is regulier ingrijpen gewenst en noodzakelijk. Alternatieve geneeswijzen kunnen tegelijkertijd worden aangewend om bijwerkingen van medicijnen of anesthetica te verminderen, herstel te ondersteunen en alsnog de onderliggende oorzaak aan te pakken.balans
 
Dit stuk of deze website is dan ook geen pleidooi om de reguliere geneeswijzen te boycotten of af te schaffen! Het is wel een pleidooi om beiden te combineren en elkaar aan te vullen en te ondersteunen. En daarnaast de wens om de prioriteitenbalans tussen emotioneel, mentaal en spiritueel enerzijds en lichamelijk anderzijds te verschuiven naar 3:1 in plaats van de huidige balans die meer lijkt op 3:100!