Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Disclaimer. 

Omdat AGN geen kwaliteitseisen stelt aan de deelnemende leden, zijn AGN als netwerk noch de webmaster verantwoordelijkheid voor de juistheid van de aangeboden informatie op de persoonlijke websites van elk van haar leden.

We kunnen ook niet garant staan voor de juistheid van alle gegevens op deze website, omdat ze door de leden als zodanig zijn aangeleverd. Het AGN is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van vermeende adviezen, onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie.

Overnemen van artikelen, foto’s of delen daarvan is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur, fotograaf, kunstenaar.