Netwerk

Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

Lidmaatschap Netwerk Alternatieve Geneeswijzen Nieuwegein

 
Het lidmaatschap houdt in:
twee keer per jaar een AGN-café, netwerkbijeenkomst voor leden;
twee keer per jaar een ledenvergadering;
interne workshops om elkaar en elkaars werk te leren kennen;
samenwerking met behandelaars van dezelfde en/of andere disciplines;
opname op deze website;
jaarlijkse evenementen en workshops;
gezamenlijke vertegenwoordiging naar (gemeentelijke) organisaties en bedrijven.
 
De activiteiten staan vermeld in de activiteitenagenda .
 
De ledenvergaderingen worden gehouden in Fort Vreeswijk:
Fort Vreeswijk 1
3433 ZZ  Nieuwegein
 
De jaarbijdrage bedraagt € 30,-- per persoon, ook wanneer meerdere mensen uit hetzelfde bedrijf lid worden. Deze kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL 50 ASNB 0709 1492 20 t.n.v. B.L. Mikx te Nieuwegein. Daarnaast waarderen wij een actieve persoonlijke bijdrage in bijvoorbeeld activiteiten- of PR-commissie.
 
Lid worden
Wil je je aanmelden, dan ben je natuurlijk van harte welkom! Klik op deze link voor het aanmeldformulier. Deze is online in te vullen en te versturen.