My Blog

In de gezondheid van een kind speelt een aantal factoren een rol:

1. de gezondheid van de ouders voordat zij het kind verwekten;
2. de belasting met schadelijke stoffen, waaronder vaccinaties;
3. de voeding;
4. de sterkte van het immuunsysteem;
5. levenswijze, met name beweging;
6. geestelijke factoren zoals de sfeer thuis, band met ouders, enz.
 
Als uw kind gezondheidsproblemen heeft, kunt u aan de eerste factor niets meer doen. Maar de andere vier factoren bieden volop mogelijkheden om de gezondheid van uw kind effectief aan te pakken.
 
Door: Jeanine Slot, klassiek homeopaat en orthomoleculair therapeut.
 

Roomboter staat ten onrechte in kwaad daglicht als het gaat om hart- en vaatziekten. Rond het jaar 1900 waren er vrijwel geen hart- en vaatziekten en was de boterconsumptie veel hoger. In de VS at men 9 kilo per persoon. In het jaar 1960 was dat gedaald tot 2 kilo per persoon. Toch linkten wetenschappers het hoge aantal hartpatiënten in 1960 aan boterconsumptie. Niemand vroeg naar het wetenschappelijk bewijs, men hoorde het een wetenschapper zeggen dus zal het wel waar zijn. 50 Jaar later hecht de mensheid minder waarde aan autoriteiten en stellen sommige mensen hun hersencellen in beweging door zelf na te denken.

De praktiserend Duiste homeopaat Andreas Bachmair verzamelde data over meer dan 8000 niet gevaccineerde kinderen uit tenminste 15 verschillende landen en vergeleek deze met data van 17,400 gevaccineerde kinderen welke betrokken waren bij een Duits onderzoek dat bekend staat als KIGGS – Het Duitse gezondheidsinterview en onderzoek voor kinderen en volwassenen.
 

Canadese onderzoekers hebben een eenvoudige remedie gevonden voor kanker, maar grote farmaceutische bedrijven zijn niet geïnteresseerd. Onderzoekers van de Universiteit van Alberta in Edmonton, Canada hebben vorige week kanker genezen, maar toch is er een beetje een rimpel in het nieuws of in de TV. Het is een eenvoudige techniek met een zeer basisch geneesmiddel.
 
De methode maakt gebruik van dichlooracetaat, wat momenteel wordt gebruikt om metabole stoornissen te behandelen. Er is dus geen bezorgdheid voor bijwerkingen of over de lange termijn. Dit medicijn heeft geen patent nodig, dus iedereen kan het gebruiken op grote schaal en is goedkoop in vergelijking met de dure kankermedicijnen geproduceerd door de grote farmaceutische bedrijven.
 

Geoctrooieerde farmaceutische produkten zijn niet doeltreffend in de behandeling van ALS. Ander studies echter hebben aangetoond dat natuurlijke niet-octrooieerbare micronutriënten zoals meervoudig onverzadigde vetzuren, vitamine E, CoQ10, vitamine B12, selenium en andere wel nuttig zijn. Een opmerkelijk voorbeeld in dit verband is professor Stephen Hawking, die nu meer dan 50 jaar heeft overleefd sinds zijn diagnose met ALS. Hawking heeft pubiekelijk verklaard dat hij vermoedt dat de oorzaak van zijn ziekte een slechte opname van vitaminen is. Daarom vult hj dagelijks zijn dieet aan met een breed scala aan vitaminen en mineralen sinds de tweede helft van de jaren 60.
 

In 2011 werd in Nederland 1,1 miljoen keer een ADHD-medicijn voorgeschreven, ruim een verdubbeling ten opzichte van vier jaar eerder.In de Verenigde Staten wordt tenminste 9 procent van de schoolgaande kinderen gediagnosticeerd met ADHD. In Frankrijk is bij minder dan 0,5 procent van de kinderen ADHD vastgesteld. Waarom vallen Franse kinderen nauwelijks ten prooi aan deze epidemie? Is ADHD een hersenaandoening? In de Verenigde Staten zien kinderartsen ADHD als een biologische aandoening. Er wordt bij voorkeur behandeld met medicijnen als Ritalin en Adderall.
 
Alternatief
Franse kinderartsen zien ADHD daarentegen als een medische aandoening die wordt veroorzaakt door psychosociale factoren. De Franse artsen verkiezen een onderzoek naar de onderliggende factoren vaak boven een behandeling met medicijnen. Voor de onderliggende sociale context wordt daarna een passende therapie gezocht.
 

Jaarlijks gaan circa 2 miljoen mensen naar een homeopaat, een natuurgeneeskundige, een osteopaat, een acupuncturist, antroposofische geneeskunde etc. Misschien bent u een van die 2 miljoen mensen. U maakt dan gebruik van de complementaire alternatieve gezondheidszorg, kortweg CAM geheten.
 
Als het aan de overheid ligt, wordt uw keuze hierin steeds meer aan banden gelegd, tot u straks mogelijk niets meer te kiezen hebt. Daarom deze website Keuzevrijheid.nl.
 

Over ontgiften en ontstoren
 
Steeds meer mensen worden zich bewust van de schadelijke gevolgen van vaccinaties. Mensen informeren zich zelf en komen er achter dat vaccins schadelijke ingrediënten bevatten. Dit was ook het geval met de vaccins tegen de Mexicaanse griep.1 Vaccins bevatten schadelijke toevoegingen2 zoals: formaldehyde (een kankerverwekkende stof), squaleen3 (veroorzaker van het Golfoorlogsyndroom), aluminium (dat je hersenen aantast), polysorbaat-804 (dat onvruchtbaarheid kan veroorzaken) en niet in de laatste plaats thiomersal: een giftige kwikverbinding dat voor neurologische en toxische schade zorgt en het immuunsysteem aantast2.
 
Deze vaccins met ongewenste toevoegingen doen de lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid ernstig geweld aan. Voor velen was dit een reden zich beslist niet te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Sommige mensen die dit later lezen, kunnen spijt krijgen van de vaccinatie. Voor hen, maar ook voor hen die zich willen ontgiften van eerdere vaccinaties, kan dit artikel een aanreiking zijn om de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de gezondheid weer in eigen hand te nemen. Dat kan wanneer mensen zich bewust worden van de mogelijkheden die hier onder andere liggen om het eigen lichaam te ontgiften en/of te ontstoren.
 

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze
 
Dit artikel is ontstaan vanuit bezorgdheid over tegenstrijdige informatie van de verschillende bronnen, zoals overheid, reguliere media en gezondheidsinstanties. Het wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit uitgebreide artikel primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen advies of u zich wel of niet moet laten vaccineren, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. 
 
Gezien de buitengewone urgentie van het onderwerp, wordt dit artikel ter beschikking gesteld aan websites in binnen- en buitenland. Er is geen tijd te verliezen. Het is ook verzonden naar diverse politici, overheidsinstanties, media, tijdschriften en kranten in Nederland en België, zodat een groot publiek zich op de hoogte kan stellen van wat zich momenteel afspeelt. Iedereen is vrij dit artikel te kopiëren en te verspreiden onder vermelding van www.wijwordenwakker.org  Het copyright ligt bij de werkgroep.
 

Zijn missie: mensen helpen zichzelf beter te maken. Hans Moolenburgh, arts sinds 1952. Regulier én alternatief onderzoekt hij op hun verdiensten, maar altijd vaart hij zijn eigen koers. Praktisch en helder verwoord. Bij zijn vijftigjarig jubileum als arts sprak Tijn Touber met hem. ‘Ik streef ernaar de omstandigheden zo te maken, dat de eigen genezing van mijn patiënten op gang komt. Dat vind ik schitterend!’
 
Om te begrijpen vanuit welk perspectief Hans Moolenburgh denkt en werkt, gaan we eerst terug in de tijd. Moolenburgh: ‘De grondlegger van de hedendaagse geneeskunde is Louis Pasteur. Zijn redenering was als volgt: je hebt een bacterie; die veroorzaakt een ziekte; we moeten iets tegen die bacterie doen. Dat is – in een notendop – de visie van de moderne geneeskunde. Daarom hebben wij zo gigantisch veel ziekten en komen er steeds meer bij. Het is nauwelijks bij te houden. Drie van mijn zonen zijn arts. Soms noemen ze ziekten waarvan ik denk: waar heb je het over? Voor elke ziekte hebben wij een naam bedacht – meestal die van de ontdekker – en we proberen voor elke ziekte een afzonderlijk geneesmiddel te vinden. Hierdoor ontstaat een soort tunnelvisie. Je ziet alleen de ziekte en het specifieke geneesmiddel. Alles wat daarbuiten valt, is niet relevant.
 

83% van de compensatiegevallen voor hersenbeschadigingen veroorzaakt door vaccinaties..!!
 
Overheden over de hele wereld blijven de link tussen vaccinaties en autisme ontkennen. Nu blijkt dat in de Verenigde Staten de autoriteiten al 2 decennia lang schadeloosstellingen uitbetalen aan ouders, die claims hebben ingediend, dat hun kinderen autistisch zijn geworden door toegediende vaccinaties…! De gruwelijke plaatjes rondom vaccinaties lijken zich steeds meer te gaan openbaren..
 
In een studie, die op 10 mei 2011 is vrijgegeven, wordt onderstreept dat de resultaten aanleiding zouden moeten geven tot hoorzittingen in het Congres. (Vergelijkbaar met onze parlementaire enquete! Vert.) Tevens dient ONAFHANKELIJK wetenschappelijk onderzoek te worden verricht naar de causale relatie tussen vaccinaties en autisme.
 

Het gezaghebbende British Medical Journal heeft een onderzoek laten uitvoeren naar 2500 van de meest voorgeschreven reguliere medische behandelingen en medicijnen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in Clinical Evidance Handbook. En deze uitkomsten, gedaan door de reguliere medische wereld zelf, zijn zeer verontrustend. De geneeskunde blijkt al jarenlang gebruik te maken van medicatie waarvan slechts 12% een positief effect zou kunnen hebben. De rest is kwakzalverij of zelfs levensgevaarlijk.
 

Margarine is de wereld ingekomen omdat het leger van Napoleon III telkens werd geconfronteerd met beschimmelde roomboter. Daardoor was het onbruikbaar en moest er naar een alternatief gezocht worden. De Franse scheikundige Hippolyte Mège-Mouriés heeft toen een margarine ontwikkeld op basis van rundvet waardoor de ‘boter’ langer houdbaar was. Tot zover is er nog niet zoveel aan de hand. Toen echter de industrie een markt zag voor margarine hebben ze de onbewerkte vetten vervangen door zwaar bewerkte plantaardige vetten.